Matematika pro 4. třídu ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 4. třídu ZŠ

Téma: Zaokrouhlujeme na čísla na tisíce, sta a desítky — Vyučuje: Helena Korfová