Matematika pro 2. třídu ZŽ

UčíTelka — Matematika pro 2. třídu ZŽ

Téma: Řešíme slovní úlohu — Vyučuje: Karel Šíma