Matematika pro 1. třídu ZŠ

UčíTelka — Matematika pro 1. třídu ZŠ

Téma: Opakujeme si znaménka menší, větší, rovná se, plus — Vyučuje: Magdalena Málková