Český jazyk pro 2. třídu ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 2. třídu ZŠ

Téma: Píšeme souhlásky uprostřed a na konci slov — Vyučuje: Ingrid Šindléryová