Český jazyk pro 1. třídu ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 1. třídu ZŠ

Téma: Přečteme si příběh a vyzkoušíme si čtení s předvídáním — Vyučuje: Kateřina Vrtišková