Člověk a jeho svět pro 5. třídu ZŠ

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 5. třídu ZŠ

Téma: Poznáváme Českou republiku s využitím metody CLIL (se zapojením angličtiny) — Vyučuje: Soňa Jarolímková Římková