Člověk a jeho svět pro 3. třídu ZŠ

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 3. třídu ZŠ

Téma: Budeme si povídat o rodině s využitím metody CLIL (se zapojením angličtiny) — Vyučuje: Dana Petrů