Český jazyk pro 5. třídu ZŠ

UčíTelka — Český jazyk pro 5. třídu ZŠ

Téma: Vyzkoušíme si, co víme o shodě podmětu s přísudkem — Vyučuje: Markéta Grigel’ová