Tryskomyši vytrestají Mufa převlečeného za Mufokocoura. A je to jedna jedna!

Studio Kamarád — Tryskomyši vytrestají Mufa převlečeného za Mufokocoura. A je to jedna jedna!