Teta Pipeta mrzne navzdory všemu oblečení, zoufalý Polapil se vydá, na Mufovu radu, za Mufodějnicí.

Studio Kamarád — Teta Pipeta mrzne navzdory všemu oblečení, zoufalý Polapil se vydá, na Mufovu radu, za Mufodějnicí.