Muf Supermuf zdraví všechny zlobišáky.

Studio Kamarád — Muf Supermuf zdraví všechny zlobišáky.