Teta Pipeta vyzve nepravého Žán Póla k tanci.

Studio Kamarád — Teta Pipeta vyzve nepravého Žán Póla k tanci.