Tryskáčkova báseň o tom, že každá správná myš na zimu má skrýš.

Studio Kamarád — Tryskáčkova báseň o tom, že každá správná myš na zimu má skrýš.