Polapil a Pipeta spolu veršují o tom, že začíná Studio Kamarád.

Studio Kamarád — Polapil a Pipeta spolu veršují o tom, že začíná Studio Kamarád.