Muf přeje kamarádům den plný zlobišáren.

Studio Kamarád — Muf přeje kamarádům den plný zlobišáren.