Jitex 70

Tamtam — Jitex 70

Prácheňské muzeum v Písku připomíná 70. výročí založení národního podniku Jitex. Podívejte se do přádelny či pletárny. Výstava připomene dějiny textilního závodu v letech 1949-1989.