Fámula a Muf cvičí na píseň z lesního gramofonu: Holduj tanci.

Studio Kamarád — Fámula a Muf cvičí na píseň z lesního gramofonu: Holduj tanci.