I Tryskáček má se známkami zkušenost…

Studio Kamarád — I Tryskáček má se známkami zkušenost…