Polapil měl chytit vodníka, ale jen proto, aby ho zachránil.

Studio Kamarád — Polapil měl chytit vodníka, ale jen proto, aby ho zachránil.