V jesličkách leží Muf jako Jezule. Tomáš s Filipem a Fámulou líčí lepivou past na Polapila. Zpívají koledu Spi, spi, náš Ježíšku spi. Přichází lovec a chce schovat Ježíška před čertem.

Studio Kamarád — V jesličkách leží Muf jako Jezule. Tomáš s Filipem a Fámulou líčí lepivou past na Polapila. Zpívají koledu Spi, spi, náš Ježíšku spi. Přichází lovec a chce schovat Ježíška před čertem.

Takže Ježíška chtějí zachránit úplně všichni a vše tím pádem dobře dopadlo.