Tryskáček a Tryský si čtou v knize o malém králi…

Studio Kamarád — Tryskáček a Tryský si čtou v knize o malém králi…