Mufovi místo naslouchátka narostly uši – plachťáky…

Studio Kamarád — Mufovi místo naslouchátka narostly uši – plachťáky…