Velikonoční jarmark

Tamtam — Velikonoční jarmark

Na Slezskoostravském hradě začíná velikonoční jarmark! Bude se to tam hemžit řemeslníky a čeká vás hrnčířský kruh. Můžete si nazdobit vajíčka a za týden jako když najdete! Bude se křepčit, hrát do tance i hrát divadlo.