Pip s tetou Pipetou pro Fámulu vynaleznou robota…

Studio Kamarád — Pip s tetou Pipetou pro Fámulu vynaleznou robota…