Muf začíná vyprávět Fámule, jak šel do Betléma za Ježíškem spolu se třemi králi.

Studio Kamarád — Muf začíná vyprávět Fámule, jak šel do Betléma za Ježíškem spolu se třemi králi.