Havířské šprýmování

Tamtam — Havířské šprýmování

Havířské šprýmování dnes zažijete v Ševčinském dolu ve skanzenu na Březových horách. Za pouhých 10 Kč si vyzkoušíte, jaká dřina je havířina. Na havířské štrece se vžijete do role horníků, kteří dopravovali na povrch stříbrnou rudu. Zkusíte si prolézat úzkou štolou za světla kahanu, a při kutání na odvalu budete mít třeba štěstí při hledání vzorků minerálů – kladívka s sebou.