Hry a klamy v muzeu v Pardubicích

Tamtam — Hry a klamy v muzeu v Pardubicích

Výstava více než 70 exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. Návštěvníci všech věkových kategorií poznají prostřednictvím her a experimentů běžné přírodovědné a fyzikální jevy, které nás obklopují. Mezi exponáty nechybí experimenty se zvukem, zrcadly, skly a barevnými klamy, takzvaná černá díra nebo rám s tisíci kolíky, do kterého lze obtisknout ruce, hlavu či celé tělo a vytvářet nejrůznější obrazce.