Jůheláci si pečou brambory, ale Muf je vypeče …

Studio Kamarád — Jůheláci si pečou brambory, ale Muf je vypeče …