Přírodní rezervace SOOS

Tamtam — Přírodní rezervace SOOS

Vydejte se po naučné stezce přírodním rašeliništěm a slatiništěm. Uvidíte místa, kde vyvěrají minerální prameny a plyny na povrch přes vodu a bahno a vytvářejí tzv. bahenní sopky.