Jů a Hele se nemohou dohodnout, jakou barvou natřou lavičku. Hádají se, Muf - Duch prázdnin- jásá. Ale Jůheláci se udobří a jdou si hrát.

Studio Kamarád — Jů a Hele se nemohou dohodnout, jakou barvou natřou lavičku. Hádají se, Muf - Duch prázdnin- jásá. Ale Jůheláci se udobří a jdou si hrát.