Keltský Archeoskanzen

Tamtam — Keltský Archeoskanzen

Vstupte do keltského města z mladší doby železné. Všechny zdejší stavby mají předlohu v archeologických nálezech, takže se opravdu ocitnete v dávné minulosti. Kromě samotného skanzenu a expozice v něm se můžete těšit na pravidelné workshopy, třeba 19.–20. srpna proběhne hlínování – vyzkoušíte si výrobu keramiky, připravíte směs na opravy výmazů na domech nebo si zkusíte zápas v bahně.