Mufotuleň se vrací k smutným Jůhelákům a napravuje svou zlobišárnu – řekne, že podváděl kvůli balónkům. Prší.

Studio Kamarád — Mufotuleň se vrací k smutným Jůhelákům a napravuje svou zlobišárnu – řekne, že podváděl kvůli balónkům. Prší.