Ohně na Jordáně

Tamtam — Ohně na Jordáně

Objevte tradici Husových ohňů, které se při oslavách výročí upálení Mistra Jana Husa zapalovaly už od 19. století a pluly po hladině Jordánu.