Gladius

Tamtam — Gladius

Vydejte se na festival antického válečnictví a řemesel, který se uskuteční v areálu raně středověkého skanzenu Curia Vitkov. Skupiny historického šermu vás seznámí s vojenstvím římských legií, starých Keltů či Germánů a nově i Skytů! Vyzkoušíte si leccos, třeba výcvik římského legionáře a také starověká řemesla, kupříkladu římského vojenského zeměměřiče nebo konstruktéra.