Tryskomyši si hrajou na schovku, Tryský najde Tryskáčka po sýrovém čmuchu!

Studio Kamarád — Tryskomyši si hrajou na schovku, Tryský najde Tryskáčka po sýrovém čmuchu!