Fámula a Muf, převlečení za veselá prasátka, se loučí s kamarády.

Studio Kamarád — Fámula a Muf, převlečení za veselá prasátka, se loučí s kamarády.