Fámula vysvobodí Mufa, který strčil hlavu do trumpety. Fámula zatroubí a přivolá pohádku.

Studio Kamarád — Fámula vysvobodí Mufa, který strčil hlavu do trumpety. Fámula zatroubí a přivolá pohádku.