Tomáš a Filip poznají, že zářící střep pochází z Betlémské hvězdy. Rozbila se, a proto se Vánoce kazí. Muf musí hvězdu opravit. Před akcí kluci a Muf s Fámulou zpívají koledu Veselé vánoční hody .

Studio Kamarád — Tomáš a Filip poznají, že zářící střep pochází z Betlémské hvězdy. Rozbila se, a proto se Vánoce kazí. Muf musí hvězdu opravit. Před akcí kluci a Muf s Fámulou zpívají koledu Veselé vánoční hody .