Tryskomyška si přeje konec zimy, Tryskáček ji přesvědčuje, že i zima je príma!

Studio Kamarád — Tryskomyška si přeje konec zimy, Tryskáček ji přesvědčuje, že i zima je príma!