Muf varuje Tryskáčka, který vynalézá sýr: kyselina sírová není sýrová! Je to žíravina!

Studio Kamarád — Muf varuje Tryskáčka, který vynalézá sýr: kyselina sírová není sýrová! Je to žíravina!