Vstup, Tryskomyši zahrají na téma Mravenci v kredenci detektivní scénku.

Studio Kamarád — Vstup, Tryskomyši zahrají na téma Mravenci v kredenci detektivní scénku.