Fámula se přestrojí za Drákulu a vystraší Mufa.

Studio Kamarád — Fámula se přestrojí za Drákulu a vystraší Mufa.