Tryský a Tryskáček si čtou Splašené pohádky Karla Mufomíra Erbena - o princezně a zakletém žabákovi.

Studio Kamarád — Tryský a Tryskáček si čtou Splašené pohádky Karla Mufomíra Erbena - o princezně a zakletém žabákovi.