Fámula a Muf vyhlašují soutěž: ať děti namalují, jak si představují lichožrouta. Obrázky mají posílat do 7.10.

Studio Kamarád — Fámula a Muf vyhlašují soutěž: ať děti namalují, jak si představují lichožrouta. Obrázky mají posílat do 7.10.