Filip, Tomáš, Muf a písnička o Škrholovi…

Studio Kamarád — Filip, Tomáš, Muf a písnička o Škrholovi…