Hary si žehlí košili na svoje vystoupení v Ananas Banas, jenže žehlička nefunguje…

Studio Kamarád — Hary si žehlí košili na svoje vystoupení v Ananas Banas, jenže žehlička nefunguje…