Tryskomyšky podarují Jů sýrovou vůní.

Studio Kamarád — Tryskomyšky podarují Jů sýrovou vůní.