Hospital Kuks

Tamtam — Hospital Kuks

Uprostřed Královohradeckého kraje najdete malý kus země, který kdysi hrabě Špork proměnil ve vyhlášené lázně. Nejdřív vás přivítají krásné zahrady, v nich obrovské sochy a kašny. Hlavní prohlídkový okruh vás pak zavede dovnitř kukského špitálu, kde objevíte starý nemocniční sál, kostel nejsv. Trojice, či barokní lékárnu U granátového jablka. Octnete se také ve farmaceutickém muzeu. Po téhle prohlídce budete zkrátka dokonale vyléčeni.