Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty na Karlštejn

Tamtam — Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty na Karlštejn

Slyšte, slyšte, na vědomost se dává, že Karel IV. z Boží milosti císař Římský a Český král, se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora, vyjede ve vší slávě v sobotu dne 4. června L. P. 2016 z Radotína. Bude pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde stráví noc. V neděli se průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty. Na trase mezi Berounem a Karlštejnem bude možné potkat též poselstvo bavorského vévody Štěpána II.