Fámula si zpívá písničku o Karlu IV. …

Studio Kamarád — Fámula si zpívá písničku o Karlu IV. …